Lees verder

Sinds 2020 heeft de NVLF een budget beschikbaar om innovatieve ideeën van de leden te ondersteunen. Dit doet de NVLF vanuit het stimuleringsprogramma innovatie logopedie. Vanuit de huidige ronde (voorjaar 2022) zijn twee aanvragen gehonoreerd.

In totaal zijn er negen projectideeën ingediend bij de NVLF. Vier van deze projecten zijn uitgenodigd om een pitch te verzorgen. Onlangs heeft het verenigingsbestuur van de NVLF besloten twee projecten te honoreren.

Gehonoreerde aanvragen:

Logopedisch Onderzoeksprotocol NT2 (LONT) van Ilvi Blessenaar en collega’s

Partners van Afasiepatiënten Conversatietraining 2.0 van Sandra Wielaert en collega’s

Binnenkort zullen we meer informatie delen over de inhoud van de projecten.

Afgewezen aanvragen:

Uit de aanvragen blijkt dat er binnen het werkveld behoefte bestaat naar een applicatie of platform waarop beeldmateriaal in de vorm van foto’s en video’s veilig kan worden gedeeld met cliënten.
De aanvragen zijn afgewezen, omdat we vanuit de NVLF zorgvuldig willen omgaan met de beschikbare middelen. Het lijkt ons voor het werkveld niet zinvol om te investeren in meerdere platforms, omdat we juist willen voorkomen dat je voor digitaal behandelmateriaal  iedere stoornis een ander abonnement moet afsluiten. Tegelijkertijd zien we dat er ook al bestaande platforms zijn binnen en buiten de logopedie, waardoor het bouwen van weer een nieuw platform niet nodig lijkt. De NVLF heeft de intentie om bestaande aanbieders van dergelijke platforms en logopedisten met ideeën voor de online ondersteunende materialen aan elkaar te verbinden