Log in

Op 14 april 2022 heeft de raad van bestuur van het NKD de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen en de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie formeel vastgesteld. Met ingang van 1 juli 2022 zijn beide leidraden van toepassing voor alle aangesloten zorgaanbieders.


De aanleiding om beide leidraden op te stellen is dat specialistische zorg aan kinderen met EED vanaf 2015 onderdeel is van de Jeugdwet. Hiermee is het wettelijk kader van de zorgverzekeringswet verlaten en zijn de tot nu toe gehanteerde begrippen ‘regiebehandelaar’, ‘hoofdbehandelaar’ en ‘medebehandelaar’ niet meer van toepassing.
Het doel van de beide leidraden is invulling te geven aan de actueel geldende wettelijke kaders voor de aangesloten praktijken.

De NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen stelt voor