Log in
Zoals bekend, is de tot nu toe ontvangen continuïteitsbijdrage (CB) een voorlopige bijdrage. Een aantal praktijken heeft inmiddels een tussentijdse afrekening ontvangen. Het kan zijn dat bedragen die hierin worden genoemd niet overeenkomen met de inschattingen die jij of jouw accountant hebben gemaakt.

Bij kleine verschillen vragen zorgverzekeraars om te wachten tot de eindafrekening, deze kunnen dan alsnog worden verrekend. Bij grote verschillen kun je het beste even contact op met de zorgverzekeraar in kwestie. Het is namelijk mogelijk dat de tussentijdse afrekening te hoog is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de gerealiseerde omzet in maart t/m juni hoger was dan waar vooraf vanuit is gegaan. Het kan ook zijn dat de terugvordering of de daaraan gekoppelde betalingstermijn niet haalbaar is en de continuïteit van de praktijk daardoor in gevaar komt. Neem in dat geval zeker contact op met de betreffende zorgverzekeraar om een voor jou haalbare afspraak te maken.

Meer informatie over de tussentijdse afrekeningen is terug te lezen in de Q&A van Zorgverzekeraars Nederland en in het document: