Log in
Is er toestemming nodig van patiënten om hun dossier te laten beoordelen tijdens een audit? Deze vraag kregen wij voorgelegd. Het antwoord is niet simpel ja of nee. Het hangt ervan af of het gaat om een vrijwillige of verplichte kwaliteitstoets. Door de invoering van de privacywetgeving AVG zijn de verplichtingen rondom de toestemming patiënt gewijzigd.
Redactie

Het is niet juist dat toestemming van de patiënt niet nodig is als dossier anoniem aan een auditor in de praktijk worden aangeleverd. Om persoonsgegevens te verwerken moet er een grondslag zijn (artikel 6 AVG). Hoofdregel is dat medische gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij een beroep op een uitzonderingsgrond kan worden gedaan (artikel 9 AVG).

Eerst een misverstand wegwerken. Vaak wordt gedacht dat de gegevens gebruikt mogen worden als persoonsgegevens anoniem worden gemaakt. Dat is niet juist. Anonimiseren is volgens de wet een vorm van gegevensverwerking en daarvoor moet een grondslag zijn.
Er is een verschil tussen de vrijwillige en verplichte kwaliteitstoets. Bij de vrijwillige is geen toestemming nodig, maar voor de verplichte kwaliteitstoets wel. Zie onderstaande uitleg.

Het is niet juist dat toestemming van de patiënt niet nodig is als dossier anoniem aan een auditor in de praktijk worden aangeleverd. Om persoonsgegevens te verwerken moet er een grondslag zijn (artikel 6 AVG). Hoofdregel is dat medische gegevens niet mogen