Lees verder
Schrap het aanleveren van een Powerpointpresentatie als bewijslast voor de activiteit ‘geven van scholing’ in de kwaliteitscriteria 2015-2020, dat stelde een aantal leden voor tijdens de schrap- en verbetersessies van vorig jaar. Vanuit het KP wordt echter aangegeven dat het aanleveren van de PowerPoint geen eis is.
Redactie

Ter verduidelijking hebben we de informatie over het indienen van bewijslast voor de activiteit ‘geven van scholing’ uit de kwaliteitscriteria 2015–2020 hieronder op een rij gezet.

Om aan te tonen dat de scholing daadwerkelijk gegeven is, voeg je een verklaring van de opdrachtgever toe of het scholingsprogramma waarop minimaal vermeld is:

  • De soort scholing: workshop/cursus/klinische les/opleiding
  • het onderwerp of de titel inclusief de namen van de docent(en)
  • de opdrachtgevende organisatie
  • de doelgroep
  • de datum
  • de begin- en eindtijden van de les per onderwerp.

Daarnaast kun je eventueel een pdf van de presentatie opvoeren. In de criteria zijn geen bewijsdocumenten opgenomen die gericht zijn op de inhoud van de scholing. Met een pdf van de presentatie kan de beroepsbeoefenaar aantonen dat de inhoud verder gaat dan de basale vakinhoud.

Ook kan een PDF worden aangeleverd wanneer de beoordelaar vraagt om extra informatie om de activiteit goed te kunnen beoordelen. Dit kan voorkomen. Ook optioneel is een toelichting waarin de beroepsbeoefenaar aangeeft waarom de gegeven scholing voor hem deskundigheidsbevorderend is. Bijvoorbeeld bij scholing die op basis van de inhoud valt onder het niveau van de dagelijkse werkzaamheden, maar waarbij de vaardigheid ‘leren lesgeven’ een belangrijk doel was.

Wil je meer weten over deze activiteit? Lees dan hier verder. In dit document wordt ingegaan op de uitgangspunten voor de activiteit ‘geven van scholing’. Wanneer valt iets wel of niet onder de activiteit ‘geven van scholing’?