Log in

De brief over een akkoordverklaring bij ongecontracteerde zorg die CZ op 24 november per abuis naar de verkeerde doelgroep verstuurde, roept veel vragen op bij logopedisten. Daarom heeft het bureau van de NVLF de zorgverzekeraar om een toelichting gevraagd.  

CZ laat het volgende weten: 

Voor eerstelijns logopedie hoeft geen akkoordverklaring te worden aangevraagd. Ook niet door een zorgverlener die niet gecontracteerd is. Indien behandeling plaatsvindt bij een zorgverlener zonder overeenkomst, wordt vaak minder vergoed. De polisvoorwaarden zijn hiervoor leidend. Een akkoordverklaring is alleen nodig indien meer dan 1 behandeling op een dag gegeven moet worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de