Lees verder
Op 1 juli 2020 zijn de criteria kwaliteitstoets en kwaliteitscyclus voor 2021 gepubliceerd. De NVLF krijgt veel vragen waarom het verhogen van de productiviteit is opgenomen als één van de ambities. We lichten graag de besluitvorming toe.

Ieder jaar op 1 juli publiceert de NVLF de criteria kwaliteitstoets en kwaliteitscyclus voor het daarop volgende jaar. Logopedisten hebben vervolgens nog 6 maanden de tijd om eventuele veranderingen te implementeren. In die periode worden ook de auditoren bijgeschoold.

De herziening van de criteria kwaliteitstoets en kwaliteitscyclus is van start gegaan in maart 2020, al voordat de werkgroep kostenonderzoek van start ging. Op dat moment is geïnventariseerd welke ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de criteria, zoals de herziening richtlijn stotteren, de  richtlijn HASP en het kostenonderzoek. Ook feedback vanuit de leden op de criteria van 2020 is meegewogen.

Het voorstel voor wijzigen van de criteria kwaliteitstoets en kwaliteitscyclus zijn vervolgens besproken door de commissie Vakinhoud en voorgelegd aan het bestuur, beide in juni.  De gebruikelijke route voor besluitvorming binnen de NVLF is op deze manier gevolgd.
De commissie Vakinhoud heeft het verenigingsbestuur positief geadviseerd.

Kiezen

De vier NVLF-ambities PREM, Nivel Zorgregistraties, dossieranalyse en productiviteit zijn keuzes, geen verplichtingen binnen de kwaliteitscyclus. Er wordt gevraagd twee van de vier NVLF-ambities uit te kiezen om doelen voor op te stellen; vorig jaar was dit twee van de drie. Je kunt er als praktijk dus zelf voor kiezen of je in 2021 productiviteit aandacht wilt geven binnen de kwaliteitscyclus, of dat voor jouw praktijk andere ontwikkelkansen belangrijker zijn.

In de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek is nadrukkelijk afgesproken dat we de onderwerpen niet volgtijdelijk doen. De belangrijkheid is benoemd. Het bestuur is van mening dat onderwerpen parallel kunnen worden opgepakt. Sommige onderwerpen zijn reeds in gang gezet (bijvoorbeeld de EPD Focusgroep sinds januari van dit jaar).