Log in
De NVFL is aangesloten bij de International Association of Logopedics en Phoniatrics (IALP). De visie van IALP is het faciliteren van een beter begrip, kennis en zorg voor alle mensen met communicatie- en slikstoornissen.
Redactie

Omdat de NVLF lid is van de IALP hebben al onze leden toegang tot de digitale versie van de Folia Phoniatrica et Logopaedica. In dit wetenschappelijke tijdschrift worden artikelen gepubliceerd over de anatomie, fysiologie en pathologie van spraak, taal en gehoor.

De inloggegevens zijn terug te vinden onder ‘Mijn NVLF’ op de NVLF-website. Inloggen is alleen voor NVLF-leden.