Log in

De NVLF heeft dit jaar de communicatiemiddelen en kanalen anders ingedeeld. Met de nieuwe indeling willen we het aanbod bundelen en overzichtelijker maken. Het jaar is opgedeeld in drie themaperiodes met elk een eigen onderwerp en thema. In de eerste periode, van februari tot maart, ligt de focus op administratieve lastenverlichting met als thema ‘Transformatie van tijd en taken’. Deze komt voort uit ambitie om tegen 2027 meer directe patiëntgebonden tijd te realiseren door de administratieve lasten te verminderen.

Ambitie ‘Administratieve lastenverlichting’

Achter deze ambitie zit een landelijke trend om administratieve lasten in de zorg en het onderwijs terug te dringen. Voor de NVLF betekent dit concreet dat we ons vooral richten op het verminderen van de indirecte patiëntgebonden tijd, variërend van administratieve taken tot overleg met derden.