Lees verder

Afgelopen vrijdag werd bekend dat zorg- en onderwijspersoneel tijdelijk voorrang krijgt bij het maken van een afspraak voor een coronatest. Dat is volgens minister De Jonge nodig vanwege de toegenomen druk op de testcapaciteit.

In de Kamerbrief over deze tijdelijke aanpassing van het tesbeleid lees je de voorwaarden en definities:

Zorgmedewerkers zijn essentieel voor het bestrijden en onder controle houden van corona en voor de continuïteit van zorg. Bovendien werken deze professionals met kwetsbare mensen. Verder is de infectiedruk in de zorg groter dan elders. Zorgmedewerkers kunnen daarom tijdelijk, maar zolang als het nodig is, met voorrang getest worden indien zij:

  • Klachten hebben die bij covid-19 kunnen passen en zij zich volgens de richtlijn moeten laten testen. En;
  • essentieel zijn voor de (directe) patiënten-/cliëntenzorg en de continuïteit van zorg. Ik versta hieronder nadrukkelijk ook het laboratoriumpersoneel. En;
  • zich niet kunnen laten vervangen door een collega. En;
  • werkzaam zijn bij een zorgaanbieder die zorg verleent op grond van de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (met name respijtzorg en dagbesteding) of intramurale onderdelen van de Jeugdwet, zorg op grond van de Wet forensische zorg of de Wet Publieke Gezondheid of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen. Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden en die werken voor een zorgaanbieder in het kader van voorgaande wetten, komen in aanmerking.

In de brief wordt ook de oproep gedaan om per situatie kritisch te bezien of voorrang daadwerkelijk nodig is. Daarnaast is er enige tijd nodig om deze tijdelijke aanpassingen in te regelen, de GGD’en zijn daar druk mee bezig. Het streven is om dit eind van deze week georganiseerd te hebben, aldus het ministerie van VWS.