Log in

Op 24 juni 2022 kwam de stuurgroep van Dyslexie Centraal bij elkaar. Via dit nieuwsbericht geven we graag een korte terugkoppeling van de bijeenkomst.

Digitale leermiddelen
De stuurgroep heeft haar zorgen besproken over het aanbod van digitale schoolboeken. Momenteel wordt dit niet meer ondersteund vanuit de overheid en zijn veel ouders zoekende op welke manier zij kunnen beschikken over de digitale versies van de leermiddelen. Er is een brief opgesteld naar de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) , waarin wordt gevraagd om de leermiddelen digitaal aan te bieden. 

Overheveling EED budget
Er is gesproken over de overheveling van het EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) budget naar aanleiding van de motie Peters. Deze motie heeft geen draagkracht gekregen vanuit het onafhankelijke rapport dat is verschenen. In het jeugddebat heeft de staatssecretaris aangegeven op dit onderwerp terug te komen. 

Toekomst Dyslexie Centraal