Log in

Wat is de toekomstige rol & taak voor de logopedie in het onderwijs gezien de ontwikkelingen in het passend onderwijs en de ambities voor inclusief onderwijs? 
Voor het vinden van een antwoord op die vraag heeft de NVLF in 2021 een werkgroep ingesteld die in drie bijeenkomsten dit vraagstuk verkend. Aanleiding voor het instellen van de werkgroep was de vraag of de huidige Position Statements Onderwijs geüpdatet moeten worden. 

Tijdens de drie goede bijeenkomsten is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het updaten van de position statements niet wenselijk is. Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat logopedie in het onderwijs per school, samenwerkingsverband of regio (te) verschillend georganiseerd is. Het opstellen van een handreiking voor onderwijslogopedie in de