Log in

Op 15 september organiseerde de NVLF in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici een webinar over de nieuwe set kwaliteitscriteria voor 2020-2025. Hiervoor kon men tot gisteren een accreditatie punt krijgen. De accreditatie is verlopen, maar terugkijken kan nog altijd. Je kunt het webinar opgeven als niet-geaccrediteerd punt. Lees hier hoe je je deelname aan een webinar kan laten zien.

Over het webinar

Sinds 1 juli 2020 is er een nieuwe set kwaliteitscriteria. In de criteria staat beschreven waar je als logopedist aan moet voldoen om geregistreerd te worden of te blijven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het gaat dan om criteria voor werkervaring en deskundigheidsbevordering. De nieuwe set heeft veel voordelen ten opzichte van de oude. Zo zijn de activiteiten voor deskundigheidsbevordering uitgewerkt en aangepast. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft bewust de koers gezet op vereenvoudiging van de activiteiten en vermindering van de administratieve lasten. Zij