Log in
De eerste twee bijeenkomsten van de zomertoer zijn enthousiast ontvangen! Meer dan honderd logopedisten hebben de hogescholen bezocht. Lees de terugkoppeling.
Redactie

Met heerlijke broodjes en soep werden de deelnemers welkom geheten op de HAN hogeschool op dinsdag en donderdag was Zuyd Hogeschool aan de beurt. Na de presentatie van Boudewijn de Ridder gingen de logopedisten zelf aan de slag met nadenken over de toekomst van logopedie. Dat in drie thema’s: vakinhoud, samenwerkingen en innovaties. Bij de twee bijeenkomsten vonden er al snel interessante discussies plaats. ‘Het is goed om bij elkaar te zitten, omdat je veel van elkaar kan leren. Iedereen heeft zo zijn eigen expertise. Samen weet je het meest!’ zei een van de deelnemers. Wat als goed werd aangegeven: ‘gelegenheid om samen te sparren; met name op gebied van innovatie en samenwerken merk je dat er heel grote verschillen bestaan tussen logopedisten qua ervaring en beleving.’

Arjan Bloemendaal sloot de avond af. Doel was om concrete plannen te maken voor de wensen die je hebt. Wensen zoals, na zes uur niet meer werken, minder moe zijn en meer