Log in
Vorige week, op dinsdag 17 september, presenteerde het Kabinet zijn plannen voor 2020. Zoals in de nieuwsbrief van vorige week toegezegd, zijn die plannen bekeken op het thema zorg, paramedische zorg en logopedie.
Redactie

Eerst het totaalplaatje: komend jaar is er € 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg, dat is ruim € 3 miljard meer dan in het jaar ervoor. Het kabinet investeert met name in de jeugdzorg en ouderen in verpleeghuizen.
Het Kabinet verwacht dat de uitgaven aan paramedische zorg vanuit de Zorgverzekeringswet komend jaar € 9 miljoen zullen stijgen, waarvan € 2 miljoen voor logopedie, van ruim € 145 naar ruim € 147 miljoen.

Wat de inhoud van de paramedische zorg betreft haakt het Kabinet aan bij de afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt in het kader van de bestuurlijke afspraken tussen overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en beroepsgroepen. Over de waarde van paramedische zorg wordt geschreven dat deze “een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van ‘De juiste Zorg op de Juiste Plek’ en daarmee aan de betaalbaarheid van de zorg”.

In 2020 zal een en ander verder worden uitgewerkt. Daarbij ligt de nadruk op tijd voor de patiënt, de zorg in avond-, nacht-, en weekenduren en benodigde ICT-infrastructuur. Ook is