Log in
We kijken terug op een geslaagde Dag van de Logopedie! De poster over het vakgebied is vaak gedeeld, er werd flink gereageerd op berichten zoals 'dankzij logopedie kan ik', er werd koek en snoep uitgedeeld, er zijn zelf posters ontworpen én er is meer kennis vergaard over de breedte van het vakgebied!
Redactie

Bedankt voor jullie inzet voor extra zichtbaarheid voor de Dag van de Logopedie. Op deze pagina vind je de nieuwsberichten die gedeeld zijn over de Dag van de Logopedie.