Lees verder
De NVLF publiceert jaarlijks een overzicht van de tarieven behorend bij de overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en logopedisten. Uit het overzicht over de contractering voor 2019 blijkt dat de meeste zorgverzekeraars de tarieven indexeren. Dat zegt echter niets over een reële hoogte van het tarief voor een gezonde praktijkvoering.
Redactie

De pijn die logopedisten in de eerste lijn ervaren, zit niet in de indexring maar in de tariefhoogte. (De indexering is wat hoger dan het landelijke beeld van de prijsontwikkeling.)

Contractering door leden

De NVLF heeft een peiling gehouden onder de leden over de contractering logopedie. Uit de respons bleek – zoals ook verwacht – dat de meeste logopedisten de overeenkomsten met de zorgverzekeraars hebben getekend. Wat wel opviel: steeds meer praktijken tekenen niet alle overeenkomsten. Over het algemeen tekenen praktijken wel de overeenkomst met de dominante zorgverzekeraar(s) in regio, maar steeds minder de overeenkomsten met de overige zorgverzekeraars. Als reden geven de praktijken aan dat zij de overeenkomst van de dominante zorgverzekeraars wel móeten tekenen omdat patiënten de rekening niet zelf kunnen betalen.

NZa-monitor

In de zomerperiode heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een online onderzoek uitgezet bij de paramedische beroepen waaronder ook de logopedisten. Gezien de complexiteit van het onderzoek heeft de NZa aangegeven dat de definitieve publicatie is verschoven naar het eerste kwartaal van 2019. Samen met de overige paramedische beroepsgroepen heeft de NVLF er bij de NZa op aangedrongen de monitor zo spoedig mogelijk te publiceren. Alleen dan kunnen de uitkomsten betrokken worden bij de contractering 2020.

Het onderzoek maakt deel uit van een monitor van de NZa naar de ontwikkeling van de tarieven voor paramedische zorg in de loop van de jaren, naar het verloop van het contracteerproces, de gemaakte kwaliteitsafspraken en of er sprake is van wachttijden voor logopedie.