Log in

VGZ heeft donderdag 26 augustus haar tarieven voor 2022 bekend gemaakt. VGZ verhoogt de tarieven voor logopedie in 2022 met 3 tot 5 procent. Het tarief van praktijken met een zorgovereenkomst Logopedie met kwaliteitstoets wordt met 5 procent verhoogd. De tarieven voor praktijken zonder kwaliteitstoets worden verhoogd met 3 procent. Met het percentageverschil wil VGZ haar waardering tonen voor praktijken die werken aan kwaliteitsverbeteringen binnen de praktijk. Op deze manier wil VGZ  logopedisten stimuleren deze werkwijze te volgen en te voldoen aan de eisen van de kwaliteitscyclus.

Reactie NVLF

De NVLF is teleurgesteld in de tariefsverhoging van VGZ. De tariefsverhoging staat bijna gelijk aan een jaarlijkse indexatie. Er is geen sprake van een inhaalslag naar aanleiding van het Kostenonderzoek Paramedische Zorg van maart 2020 uitgevoerd door Gupta.

De NVLF heeft