Lees verder

De Cao VVT is onlangs verlengd tot en met 31 december 2021. Eind september vindt de startbijeenkomst voor een nieuw cao-traject plaats. FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals die onder andere namens de NVLF onderhandelt over de nieuwe Cao VVT.  

In maart van dit jaar hebben we de leden van de NVLF die onder deze Cao vallen gevraagd om input te leveren voor een nieuwe cao. Deze input heeft FBZ  voor het komende cao-traject bewaard. Indien je nog punten onder onze aandacht wilt brengen dan vernemen wij dit graag. Je kunt jouw suggesties tot en met 26 september 2021 aanleveren via dit formulier.  
 
Op basis van de geleverde input en het arbeidsvoorwaardenbeleid van FBZ wordt een inzet opgesteld. Gedurende het cao-proces houden we je via de website en nieuwsbrief van de NVLF op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen. 

Beloond naar werken 

De NVLF ambieert dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden.  Lees hier meer over deze ambitie.