Log in

De Cao VVT is onlangs verlengd tot en met 31 december 2021. Eind september vindt de startbijeenkomst voor een nieuw cao-traject plaats. FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals die onder andere namens de NVLF onderhandelt over de nieuwe Cao VVT.  

In maart van dit jaar hebben we de leden van de NVLF die onder deze Cao vallen gevraagd om input te leveren voor een nieuwe cao. Deze input heeft FBZ  voor het komende cao-traject bewaard. Indien je nog punten onder onze aandacht wilt brengen dan vernemen wij dit graag. Je kunt jouw suggesties tot en met 26 september 2021 aanleveren via <