Log in
Begin van deze maand heeft het bestuur de suggestielijst van de werkgroep besproken. Zij heeft positief gereageerd op de vragen die de werkgroep haar heeft voorgelegd.

Bekijk de suggestielijst hier.

De vragen van de werkgroep waren:
1) Wat is uw mening over de suggesties die in de bijlage zijn terug te vinden en bent u het eens met de volgorde van belangrijkheid?
2) En is dit voldoende informatie om vanaf augustus 2020 te starten met een vervolgtraject, dat zal starten met een plan van aanpak?

Categorieën en onderwerpen kunnen naast elkaar actief zijn. Sommige onderwerpen zijn reeds in gang gezet.

We zijn op dit moment in gesprek met een projectleider, die vanaf medio augustus een plan van aanpak zal opstellen. Hij/zij zal zich onder andere buigen over welke onderwerpen wanneer opgepakt kunnen worden en welke samenhang er is tussen diverse onderwerpen. Een ding staat vast: deze lijst is de komende jaren een belangrijke pijler binnen de vereniging.

Het bestuur is zeer tevreden met de uitkomsten en bedankt de