Log in
In december heeft ZonMw drie nieuwe subsidierondes geopend in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zou je een regionaal samenwerkingsinitiatief willen (door)ontwikkelen, dan kun je nog tot 11 februari een aanvraag indienen. Ook worden dit jaar op vier plekken in het land themabijeenkomsten georganiseerd. Wil je ook aan de slag met de Juiste Zorg op de Juiste Plek? Kom dan naar de bijeenkomst in jouw regio.

Drie subsidierondes JZOJP nu open
In december heeft ZonMw drie nieuwe subsidierondes geopend in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zorgprofessionals die regionale samenwerkingsinitiatieven willen (door)ontwikkelen kunnen hun aanvraag indienen. Ook kan je financiering aanvragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld. De aanvraag kan tot uiterlijk 11 februari 2020 14.00 uur worden ingediend.

De volgende subsidierondes zijn geopend:

  • De Startimpuls. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet worden.
  • De Regio-impuls. Hiermee kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld worden.
  • De Voucher. Hiermee kan een gedeeld regionaal beeld gecreëerd worden waarin de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio in kaart worden gebracht.

Klik hier voor alle informatie over de aanvraagprocedure.

Webinar op 13 januari
Op maandag 13 januari  organiseert ZonMw een webinar om geïnteresseerden te informeren