Log in

ZonMw heeft op haar website een subsidieoproep ‘Inhoudelijke versterking paramedische samenwerking herstelzorg’ gepubliceerd. De subsidieoproep is onderdeel van het programma ‘Paramedische Zorg 2019-2022’. 

Het doel is om te onderzoeken hoe de inhoudelijke paramedische herstelzorg beter op elkaar kan aansluiten en multidisciplinair kan worden afgestemd, zodat de zorg het beste aan de zorgvraag kan voldoen. 

Subsidie kan aangevraagd worden voor beantwoording van onderzoeksvragen die gericht zijn op inhoud én organisatie van herstelzorg. Het gaat om revalidatiezorg of zorg-gerelateerde preventie bij de overgangsfase van intramurale zorg naar zorg in de thuissituatie. 

Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. Indienen kan tot 18 januari 2022.  &