Log in

De NVLF heeft van ZonMw subsidie ontvangen voor de ontwikkeling en implementatie van de evidence-based richtlijn ‘Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen’. De subsidie komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg.  

Op 1 februari start de richtlijnontwikkeling waarin we de meest prangende knelpunten behandelen die we in een eerder project hebben bepaald. De multidisciplinaire richtlijn wordt opgebouwd uit een generiek deel en zes beroepsspecifieke delen en biedt logopedisten en andere paramedici handvatten om de juiste zorg voor de juiste patiënt te bieden. Tevens ondersteunt zij de afstemming en interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners, zowel binnen als buiten de paramedische zorg. We werken hierin samen met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Ergotherapie Nederland (EN), de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Vereniging voor Oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (VvOCM).