Lees verder
Op initiatief van de Wetenschapsraad is een subsidie aangevraagd bij ZonMw voor de ontwikkeling van een PROM voor de logopedie. Deze subsidie is toegekend.

Als logopedisten zijn we inmiddels gewend om samen met onze cliënten behandeldoelen op te stellen op participatieniveau. Toch zijn onze diagnostische instrumenten meestal nog sterk gericht op stoornisniveau. Door middel van een PROM (Patient Reported Outcome Measure) maken we meetbaar hoe cliënten zelf hun communicatieve participatie ervaren. Een PROM kan je gebruiken als basis om je behandelplan (op participatieniveau) te formuleren, maar ook om de voortgang van de behandeling vanuit de cliënt beredeneerd zichtbaar te maken. Dit onderzoek gaat zorgen voor een PROM gericht op communicatieve participatie.

Consortium PROMs
De wetenschapsraad gaat dit project, waar vier jaar voor uitgetrokken mag worden, niet alleen doen. Het consortium PROMs in Speech and Language Therapy bestaat uit: patiënten, logopedisten, de NVLF, de leerstoel Logopediewetenschap van de Universiteit Utrecht, Lectoraat Hogeschool Utrecht, Nederlands-Vlaamse PROMIS groep Amsterdam UMC, Radboud Universiteit, Lectoraat Hogeschool Zuyd, Universiteit van Maastricht, Lectoraat Hanze Hogeschool Groningen, Lectoraat Fontys Hogeschool Eindhoven,  Lectoraat Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC Rotterdam.

Zeer relevant
De beoordelingscommissie van ZonMw heeft het project beoordeeld als zeer relevant. Zij vinden de gekozen methodiek waarbij wordt aangesloten op de bestaande PROMIS-methodiek valide en betrouwbaar. Daarnaast sluit het onderzoek aan de op kennisagenda logopedie en levert het project relevante kennis en inzichten op voor het werkveld. De commissie is daarnaast van mening dat er een sterk consortium is samengesteld waarin patiënten, praktiserend logopedisten, beroepsvereniging en onderzoekers samen werken aan de kwaliteit van logopedische zorg.
Het patiëntenpanel heeft het onderzoek beoordeeld als zeer patiëntgericht, omdat de problemen van de patiënt centraal worden gesteld en als uitgangspunt voor een verbetering van de therapie wordt gebruikt.

De NVLF is blij dat het harde werk van de wetenschapsraad en alle consortiumpartners is beloond door ZonMw. We hebben er alle vertrouwen in dat alle partners dit onderzoek tot een succes gaan maken met zeer praktische uitkomsten voor werkveld en patiënten.