Log in
Het Stemplatform zoekt twee enthousiaste nieuwe leden voor de stuurgroep. De kandidaten hebben affiniteit met stemzorg en een projectmatige manier van denken. Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Lees hier meer…

Stemplatform
Het Stemplatform is een ideëel en onafhankelijk platform op het gebied van stemzorg:

  • voor stemprofessionals: via nieuws, aankondiging van symposia en cursussen, etc.
  • voor stempatiënten: betrouwbare informatie over stem en adressen van stremprofessionals

Binnen het Stemplatform wordt samengewerkt door logopedisten, KNO-artsen en zangers/zangpedagogen. Het project Stemplatform wordt gesubsidieerd door het Damsté-Terpstra Fonds. Zie: www.stemplatform.nl

Stuurgroep
Het project Stemplatform wordt begeleid door de stuurgroep. De stuurgroep volgt de ontwikkelingen van het Stemplatform, adviseert en denkt mee over de plannen van de ontwikkelaars. Hierover formuleren zij een advies aan het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds.

Gevraagd
De stuurgroep zoekt aanvulling in haar team. Affiniteit met het onderwerp en een projectmatige manier van denken zijn gewenst. De stuurgroep vergadert 4 keer per jaar. De stuurgroepleden zijn onbezoldigd.

Belangstelling?
Wij nodigen