Log in
Inzendingen voor de Innovatieprijs 2021 kunnen nog tot en met 23 juni 2021 worden ingeleverd bij jouw opleiding. Dus heb je goede ideeën voor innovatieve producten in de logopedie? Doe mee en win!

Het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) geven ieder jaar tijdens het NVLF Jaarcongres studenten de kans om innovaties te pitchen. Het doel hiervan is een impuls geven aan innovaties en een brug slaan tussen opleiding en werkveld. De winnaar van de Logopedie Innovatieprijs krijgt professionele ondersteuning en een startbudget, zodat het concept kan uitgroeien tot een succesvol product voor de praktijk.

Meedoen?
Alle studenten aan de opleiding Logopedie kunnen individueel of als groep een onderwijsproduct inzenden. Dit kan een concept, een prototype of een adviesrapport, dat door de student(-en) tijdens de bachelor studie Logopedie is ontwikkeld/onderzocht. Elke onderwijsinstelling selecteert één product en stuurt deze in ter beoordeling naar de jury. De jury nomineert drie studenten(groepen) die hun concept door middel van een videoclip/(digitale) pitch, tijdens het NVLF-jaarcongres 26 november 2021, aan het publiek mogen presenteren. Na de presentatie wordt via digitale stemming de peiling van