Log in

Het stotterkamp Camp Dream Speak Live wordt dit jaar twee keer georganiseerd. De edities zijn in het noorden en het westen van het land. Cliënten kunnen zich vanaf nu opgeven!

Camp Dream Speak Live

Het stotterkamp is een dagkamp van drie aaneengesloten dagen. Het is een intensieve groepstherapie met wetenschappelijke evidentie. De focus ligt op het verminderen van de impact van stotteren en het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkracht van de kinderen. Het kamp is voor kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Er zijn diverse activiteiten zoals: sport en spel gericht op samenwerking, creatieve oefeningen zoals je stotter(gevoel) schilderen, spreken in/voor een groep, brainstormen over wat de wereld over stotteren moet weten en nog veel meer leuke dingen. Aan het eind van het kamp durven