Log in
Het artikel in de nieuwsbrief van vorige week over stotteren heeft tot verschillende reacties geleid. De visie op de problematiek blijkt te verschillen. De reacties zijn inmiddels opgenomen onder het desbetreffende artikel op de website.
Redactie

De oorsprong van de actuele discussie ligt in een artikel in dagblad AD. Daarin doet de journalist wat al te stellig uitspraken over de oorzaak van stotteren en over de mogelijkheden ervan af te komen. Op dat artikel kwamen reacties vanuit de wetenschap en vanuit ervaringsdeskundigen, zowel van patiënten als therapeuten en trainers. De krant nam een van die reacties op, wat vervolgens weer leidde tot nieuwe reacties die aangaven het met de gepresenteerde zienswijzen oneens te zijn.

Enkele leden hebben de NVLF gevraagd te reageren. De vereniging heeft een wetenschappelijk deskundige gevraagd het oorspronkelijke artikel en de reacties te beoordelen. Dat heeft geleid tot een beschouwing op basis van wetenschappelijke bewijsvoering. Het artikel op de NVLF-website is daarvan een samenvatting, met