Log in
Begin van deze maand maakten we bekend dat de NVLF het Stimuleringsprogramma Innovatieve Logopedie (SPIL) heeft opgezet, om leden met innovatieve ideeën te faciliteren om deze ideeën uit te voeren. Op 1 april start de eerste ronde van het programma.

Met het SPIL hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden, zodat we met elkaar ons vak toekomstbestendig maken. Lees hier hoe het stimuleringsprogramma precies werkt.

Heb jij een innovatief idee op de plank liggen? 
In 2020 zijn er twee momenten waarop je een aanvraag kunt indienen voor het stimuleringsprogramma. De eerste ronde start op 1 april. Vanaf dan kun je tot 17 mei jouw projectidee indienen. In de periode tussen het indienen van je voorstel en bericht wel/niet toekennen kunnen we aanvullende informatie bij je opvragen. Vervolgens laat de NVLF uiterlijk 19 juni weten of de financiering is toegekend, of niet. Voor de eerste ronde is in totaal 20.000 euro beschikbaar.

Alle belangrijke data van de eerste ronde op een rij:
1  april
Start indienen aanvraag
17 mei
Deadline indienen aanvraag
19 juni
Uiterlijke datum bericht van de NVLF over financiering wel/niet toegekend