Log in
In januari en februari 2022 konden leden van de NVLF hun innovatieve ideeën indienen om aanspraak te maken op een bijdrage uit het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie 2022. We geven jullie graag een korte update van de inzendingen en het vervolgtraject.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de NVLF-ambities, van de spreekwoordelijke plank in de praktijk te krijgen.

In totaal zijn er negen projectideeën ingediend deze ronde. De beoogde cliëntgroepen op wie de projectideeën zich richten lopen zeer uiteen: NAH, NT2, Stotteren, Stem, TOS enzovoorts.
Komende weken worden alle aanvragen op papier beoordeeld en ontvangt een deel van de inzenders een uitnodiging om zijn of haar projectidee te pitchen voor de beoordelingscommissie op maandag 11 april.

Daarna doet de beoordelingscommissie een voorstel over de toekenning aan het verenigingsbestuur. Het definitieve besluit is aan het verenigingsbestuur. Voor het stimuleringsprogramma 2022 is maximaal 50.000 euro beschikbaar gesteld. Mocht het volledige bedrag niet deze ronde worden toegekend, dan wordt een tweede ronde georganiseerd in het najaar.