Log in

De NVLF wil leden met innovatieve ideeën faciliteren om ze uit te voeren. Daarom is de NVLF het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL) gestart.

Vanuit het werkveld ontvangt de NVLF regelmatig signalen dat innovatieve projecten niet van de grond komen vanwege het ontbreken van financieringsmogelijkheden.

Zo hebben zorgverzekeraars bijvoorbeeld regelingen voor zorginnovatie, maar vragen zij vaak eerst resultaten van een succesvolle pilot aan te leveren. Zonder financiering komen dergelijke pilots niet van de grond. Kansrijke ideeën en producten belanden daardoor op de plank.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden,  zodat we samen ons vak toekomstbestendig maken.

In 2020 hebben al twee projecten een bijdrage ontvangen uit het stimuleringsprogramma. De NVLF is  heel tevreden over de kwaliteit van de inzendingen en de ideeën die er zijn binnen het werkveld.

Daarom bieden we jullie ook in 2021 weer de mogelijkheid aan om mee te doen.
De eerste ronde start op 2 februari met