Log in

De NVLF stelt een jaarlijks budget beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de NVLF-ambities. Dit doen we in de vorm van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie. Sinds de start in 2021 hebben we met het Stimuleringsprogramma al zeven projecten kunnen steunen. Op de webpagina www.nvlf.nl/stimuleringsprogramma vind je een overzicht van de gehonoreerde projecten.

Helaas is het in 2022 niet meer mogelijk om een projectidee in te dienen voor het stimuleringsprogramma. Heb je zelf een innovatief idee dat niet kan wachten? Er zijn wel andere initiatieven waar je gebruik van kunt maken.

Damsté Terpstra Fonds
Het Damsté-Terpstra Fonds heeft tot doel de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen door nieuwe inzichten te stimuleren, werkwijzen te helpen verbeteren en projecten te ondersteunen met betrekking tot de logopedische praktijk en de preventieve zorg.