Lees verder

De NVLF stelt een jaarlijks budget beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de realisatie van de NVLF-ambities. Dit doen we in de vorm van het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie. Sinds de start in 2021 hebben we met het Stimuleringsprogramma al zeven projecten kunnen steunen. Op de webpagina www.nvlf.nl/stimuleringsprogramma vind je een overzicht van de gehonoreerde projecten.

Helaas is het in 2022 niet meer mogelijk om een projectidee in te dienen voor het stimuleringsprogramma. Heb je zelf een innovatief idee dat niet kan wachten? Er zijn wel andere initiatieven waar je gebruik van kunt maken.

Damsté Terpstra Fonds
Het Damsté-Terpstra Fonds heeft tot doel de kwaliteit van logopedische zorg te helpen bevorderen door nieuwe inzichten te stimuleren, werkwijzen te helpen verbeteren en projecten te ondersteunen met betrekking tot de logopedische praktijk en de preventieve zorg.

Het Fonds kan daartoe zelf initiatieven ontplooien, maar ook aan personen, die in het kader van een welomschreven project aan de kwaliteit van logopedie werken, een bedrag ter beschikking stellen. Aan het toekennen van subsidie worden voorwaarden gesteld.
Meer informatie

Stimuleringsregeling eHealth Thuis
De Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande eHealth toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat eHealth beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.
Er is een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld en de regeling staat open tot en met 31-12-2022.
Meer informatie

Implementatie- en opschalingscoaching
Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces.
In de ronde zijn minimaal 75 vouchers beschikbaar. Per aanvrager is er maximaal 10.000 euro beschikbaar.
Meer informatie