Lees verder

De chronische zorg voor mensen met een beroerte (CVA) of ander niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die verleend wordt buiten zorginstellingen, is voor verbetering vatbaar. Een aantal beroepsverenigingen hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om zorgverleners te ondersteunen bij het verbeteren van deze zorg. Zij gaan gezamenlijk een handreiking ontwikkelen.

Recent hebben zorgverleners drie probleemgebieden vastgesteld:
• het is onduidelijk welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben gezien de ernst van de aandoening;
• het is onduidelijk hoe de juiste zorg op het juiste moment kan worden geboden binnen een regionale samenwerking. Iedere regio maakt eigen afspraken;
• de vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiënten als zorgverleners missen het overzicht hierin.

De volgende beroepsverenigingen hebben een subsidie ontvangen van de Hersenstichting om zorgverleners te ondersteunen bij het aanpakken van deze problemen: Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN)

Genoemde partijen gaan een gezamenlijke handreiking ontwikkelen.

Wil je meer weten over de inhoud van dit project dat op 1 oktober van start is gegaan? Lees dan hier het volledige nieuwsbericht van de Hersenstichting.

Ambitie 
De gezamenlijke handreiking die wordt ontwikkeld sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat de logopedische zorg in 2027 dicht bij de cliënt wordt aangeboden in interprofessionele teams (de juiste zorg op de juiste plek). Lees meer over deze ambitie op https://www.nvlf.nl/ambitie2/.