Lees verder
Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vanmorgen de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten.

Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

Leidraad
Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

Voor zorginstellingen is het hanteren van een hygiëneprotocol al gebruikelijk. De coronacrisis heeft doen inzien dat ook voor de eerstelijns paramedische zorg een protocol noodzakelijk is. Daarom blijft het hygiëneprotocol ook na de coronacrisis van kracht.

PBM
Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn.

Poster
De NVLF zal de poster die wij eerder hebben gedeeld aanpassen, zodat jullie deze kunnen ophangen in de praktijk.

Download de documenten hier:
Triage stappenplan
Inleiding Hygiëneprotocol
> Hygiëneprotocol: Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk