Log in
Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vanmorgen de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten.

Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

Leidraad
Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygiëneadviezen van het