Log in

Vorige maand deelden we al met jullie dat er inmiddels een concept ligt voor het nieuwe ‘Profiel Logopedist’. Hoe nu verder? 

Zoals je in het bericht van november al hebt kunnen lezen is het concept voorgelegd aan een dertigtal kritische meelezers, waaronder de stuurgroep en de geïnterviewden.  

Op basis van hun feedback werkt de projectgroep het Profiel Logopedist uit tot een definitief voorstel. Om nog een aantal zaken af te stemmen wordt in december nog een sessie met de klankbordgroep georganiseerd.  

Na deze sessie zal het definitieve voorstel ter vaststelling worden voorgelegd aan het LOOL en het bestuur van de NVLF.