Lees verder

De tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg, waaronder logopedie, voor coronapatiënten met ernstige klachten is nu ruim een maand van kracht. Vanwege de grote snelheid waarmee deze herstelzorg moest worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De betrokken partijen zoals het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen zijn nog druk in overleg over de praktische aspecten zoals het inregelen van de declaratie. Zodra bekend is wanneer je de declaraties kunt indienen, informeren we je hierover.

Nog even de eisen voor de tijdelijke aanspraak herstelzorg covid-19 op een rijtje:

  • Logopedisten moeten patiënten informeren dat zij zorg voor deze indicatie alleen vergoed krijgen op basis van de tijdelijke aanspraak, waarbij als voorwaarde geldt dat ze bereid moeten zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Ze moeten toestemming geven voor het gebruik van data die in het kader van behandeling al geregistreerd worden ten behoeve van het onderzoek. Indien een patiënt geen toestemming geeft, kan de zorg niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een voorbeeld-informatiebrief opgesteld.
  • Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten klachten naar aanleiding van covid-19.
  • Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van covid-19 te registeren onder een speciale covid-19-code. Hiervoor wordt een nieuwe unieke diagnosecode 9500 toegevoegd. Deze toevoeging moet nog ingeregeld worden door zorgverzekeraars en softwareleveranciers. Het verzoek is om tot die tijd de declaraties op te schorten tot het technisch mogelijk is ze in te dienen.

Meer informatie
Minister Van Ark van medische zorg maakte half juli bekend dat vanaf zaterdag 18 juli 2020 een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp gaf de minister aan dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Alle voor logopedisten relevantie informatie die op dit moment beschikbaar is, vind je op www.nvlf.nl/herstelzorg-covid-19.