Log in
Afgelopen maanden heeft de NVLF in nauwe samenwerking met leden en auditbureaus gewerkt aan de doorontwikkeling van de kwaliteitstoets. Dat heeft geresulteerd in een voorstel van een nieuwe NVLF-Kwaliteitscyclus. Deze is voorgelegd aan zowel de zorgverzekeraars als aan het verenigingsbestuur. Het voorstel werd door beide positief ontvangen.
Redactie

De reacties maakten duidelijk dat er nog meer duidelijkheid moet komen over de samenhang met het algehele kwaliteitsbeleid van de NVLF. Dit kan bijvoorbeeld door het betrekken van de standpunten die NVLF vorig jaar heeft geformuleerd over een PREM en een minimum aantal uit te zetten vragenlijsten.

Het verenigingsbestuur heeft opgemerkt dat het kwaliteitsinstrument niet te normatief moet worden. Belangrijk is een goede balans te vinden tussen minimale borging en maatwerk. Met deze opmerkingen is de werkgroep weer aan de slag gegaan in de verdere uitwerking.

Overgangsregeling

De NVLF krijgt veel vragen van praktijken die in 2019 de kwaliteitstoets gaan doen. Kunnen zij al gebruik maken van de nieuwe kwaliteitscyclus? Het streven is om eind 2019 te starten met een pilot. Dit kan pas als alle documenten zijn afgerond zijn. Tot die tijd kunnen de praktijken de huidige kwaliteitstoets doen.

Klik hier voor eerder nieuwsbericht