Log in
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe criteria Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 2020-2025. Dit gebeurt in de registratiecommissie van het KP waarin het KP, de NVLF en de andere aangesloten paramedische beroepsverenigingen samenwerken. We delen graag de huidige stand van zaken.
Redactie

De concept criteria 2020-2025 krijgen steeds meer vorm. Voor de aanpassingen wordt gebruik gemaakt van de input die alle verenigingen van hun leden hebben gekregen en de uitkomsten uit de enquête die het KP heeft uitgezet in het najaar van 2018 onder de geregistreerden. Deze enquête is door 700 logopedisten ingevuld.

Momenteel wordt in de registratiecommissie over verschillende onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld over het meenemen van een teveel aan punten naar een nieuwe periode, het verhogen van het aantal punten voor het begeleiden van stagiaires en het toekennen van punten aan deelname (kennis)netwerken.

De registratiecommissie rondt de komende maanden de concept criteria 2020-2025 af, zodat deze in juni door het bestuur van het KP besproken kunnen worden.  Na goedkeuring door het KP-bestuur worden de criteria aan alle aangesloten beroepsverenigingen voorgelegd voor goedkeuring.  De definitieve criteria worden per 1 juli 2020