Log in
Zoals we eind januari lieten weten hadden we gehoopt begin maart de resultaten van het kostenonderzoek te kunnen delen. Helaas is dat nog niet het geval. De laatste gesprekken over de resultaten vinden op dit moment plaats.

Volgende week staat een bestuurlijk overleg gepland. Na dat overleg hopen we de resultaten uitgebreid met jullie te kunnen delen en bespreken.