Log in
Tot afgelopen maandag konden praktijkhouders die hebben toegezegd mee te werken aan het kostenonderzoek de vragenlijst en overige benodigde documenten inleveren. Inmiddels heeft Gupta Strategists de balans opgemaakt en zij hebben laten weten voldoende vragenlijsten ontvangen te hebben om een representatieve analyse uit te voeren.

Gupta Strategists gaat nu aan de slag met de analyse. Volgende week zijn er twee heidagen waar de bevindingen worden besproken met vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en de zes paramedische beroepsverenigingen. Zodra de uitkomsten gedeeld kunnen worden, lezen jullie deze uiteraard op de website en in de nieuwsbrief.