Log in
Dinsdag 28 januari heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het Kostenonderzoek Paramedische Zorg waarbij het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de fysiotherapeuten (KNGF en SKF) en Paramedisch Platform Nederland (waaronder de NVLF) aanwezig waren.

In gezamenlijkheid is besloten om de komende weken te gebruiken om de resultaten van de verschillende onderdelen van het onderzoek met elkaar in samenhang  te duiden, conform de onderzoeksopdracht. Het rapport zal begin maart afgerond zijn.

Graag willen we alle praktijken die hebben bijgedragen aan de dataverzameling nogmaals heel hartelijk bedanken.