Log in
De NVLF is bezig met de herziening van de Richtlijn Logopedische Dossiervorming. Voor de herziening gebruiken we de input van leden die is opgehaald tijdens de schrap- en verbetersessies. De richtlijn gaat over welke gegevens je vastlegt in het dossier van de cliënt.
Redactie

Ook wordt op dit moment gewerkt aan een implementatieplan. Zo worden bijvoorbeeld de softwareleveranciers geïnformeerd over de wijzigingen in de richtlijn en worden aan de hand van de richtlijn de criteria kwaliteitstoets 2020 opgesteld. Naar verwachting is de richtlijn vanaf 1 juli beschikbaar. Dit geldt ook voor de criteria kwaliteitstoets 2020.

Een conceptversie van de herziene richtlijn is voorgelegd aan zorgverzekeraars en auditbureaus. Momenteel zijn we bezig met het verwerken van hun feedback. Vervolgens wordt de richtlijn voorgelegd aan de Commissie Vakinhoud en door het verenigingsbestuur vastgesteld.