Log in

Het Lectoraat Logopedie aan de Hogeschool Utrecht is bezig met de ontwikkeling van een handreiking Online Logopedie.

Juli 2020 is jullie gevraagd om input hiervoor aan te leveren. Dit kon door middel van het invullen van een vragenlijst (klik hier voor meer informatie).

Momenteel wordt hard gewerkt aan de afronding en vormgeving van het einddocument. Zodra deze klaar is zal de handreiking ook via de NVLF-website te raadplegen zijn. Meer informatie volgt, zodra het document beschikbaar is.