Log in
Hoe staat het met de ontwikkeling van het consensusdocument ‘Flexibele Endoscopische Evaluatie van het Slikken’ door logopedisten bij volwassenen’?
Redactie

Het document heeft als doel logopedisten in Nederland te ondersteunen bij het zelfstandig uitvoeren van FEES en tegelijkertijd de kwaliteit te waarborgen door landelijke afspraken te maken over scholing en volumenormen. Het document is samengesteld door de werkgroep ‘FEES door logopedisten’ in samenwerking met twee kno-artsen en met medeweten van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO).

De NVLF heeft het concept van het consensusdocument aangeboden aan het bestuur van de NVKNO en hen gevraagd om een inhoudelijke reactie. Daarnaast hebben we een voorstel gedaan om te starten met een pilot om de geformuleerde volumenormen in de praktijk te gaan monitoren. Door het uitvoeren van een pilot hopen we beter inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de geformuleerde volumenormen.

De NVKNO heeft het consensusdocument inmiddels binnen hun bestuur besproken en voorzien van inhoudelijk commentaar. Op 30 september jl. is dit commentaar besproken met de vicevoorzitter van de NVKNO, de twee betrokken kno-artsen en twee vertegenwoordigers van