Lees verder
Het COVID-19-onderzoek Logopedie loopt! Sinds vorige week leveren 35 instellingen en praktijken aantallen aan. Het gaat om 15 ziekenhuizen, 9 verpleeghuizen, 2 revalidatiecentra en 9 eerstelijnspraktijken.

De logopedisten in deelnemende instellingen en praktijken noteren de aantallen (post)COVID-19-patiënten op een 6-puntschaal voor voeding, slikken, stem en instrueerbaarheid. De cijfers van afgelopen week laten zien dat inderdaad de meeste en de ernstigste logopedische problemen voorkomen in de ziekenhuizen en het minst in de eerstelijnspraktijken. Bij een strenge verdeling in wel stoornis (volledig t/m minimaal) tot helemaal geen stoornis (normale functie) zien we het volgende patroon:

> Normale orale intake zonder aanpassingen komt alleen voor in de eerstelijnspraktijken.
> Slikstoornissen komen in alle instellingen en praktijken voor, maar variërend van 25% in de eerstelijnspraktijken tot 100% in de revalidatiecentra.
> Ook stemstoornissen komen overal veel voor van 62% in de verpleeghuizen tot 93% in de ziekenhuizen.
> Problemen met instrueerbaarheid komen juist veel voor in de verpleeg- en ziekenhuizen (73-80%) t.o.v. heel weinig in de revalidatiecentra (14%) en helemaal niet in de eerstelijn.

Aanmelden kan nog steeds
Hoewel deze uitkomsten niet verbazen is het nog maar een eerste meting. Bovendien zou het voor de betrouwbaarheid van het onderzoek goed zijn als nog meer instellingen en praktijken meedoen. Overweeg om bij te dragen aan een zo compleet mogelijk beeld en meld je hier aan.

Advies bijhouden en invoeren aantallen
Het advies is om een coördinerend logopedist de aantallen te laten bijhouden en invoeren.
Aan het eind van het onderzoek ontvangt deze logopedist een certificaat met 10 punten voor het KP.