Log in

Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in gesprek om te komen tot de inhoud en middelen voor een nieuwe CAO waarin de loonkloof is gedicht.

Het is een moeilijke tijd voor het onderwijs: Corona, het leraren- en schoolleiderstekort en de enorme druk op de arbeidsmarkt maken dat bij iedereen duidelijk is dat alleen een Cao-afspraak over het dichten van de loonkloof niet voldoende is. Alle partijen willen graag naast de cao afspraken maken die kunnen helpen om bij te dragen aan de uitdagingen waar het funderend onderwijs nu en de komende jaren voor staat. FvOv, de partij die mede namens de NVLF onderhandelt over deze cao, is dus aan het werk om een breder pakket af te spreken en dat kost meer tijd dan dat sociale partners in eerste instantie hadden verwacht. Alle partijen spreken de wens