Log in

In de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorg toekomstbestendig te organiseren. Ook de paramedische zorg komt aan bod, want paramedische zorg is van groot belang voor de beweging richting passende zorg.

In deel 1 gaat het rapport in op wat nodig is om gezondheid centraal te stellen en de organisatie van zorg te versterken. Dit zijn keuzes waarvoor de politiek aan zet is. In deel 2 wordt ingezoomd op wat NZA en het zorgveld parallel moeten doen om in tijden van schaarste de zorg toegankelijk te houden. In deel 3 gaat het rapport dieper in op de sectorspecifieke ontwikkelingen aan de hand van kerncijfers. De cijfers over de paramedische zorg zijn hier te lezen: Paramedische zorg | De Stand van de zorg 2023 | Nederlandse Zorgautoriteit (