Lees verder
In de nieuwsbrief van 22 januari schreven we over de aangekondigde acties in het onderwijs. De week van 11 maart is uitgeroepen tot een actieweek die leidt tot een staking op 15 maart.
Redactie

De NVLF verwacht niet dat mogelijke resultaten zullen leiden tot een verbetering van de positie van logopedist. De nadruk ligt op de leraren, de lerarentekorten en het terugdringen van de werkdruk. De belangen van de logopedisten maken nauwelijks tot geen deel uit van de actiedoelen.

Wij kunnen ons indenken dat leden van de NVLF er toch voor kiezen om deel te nemen aan een van de acties in de week van 11 maart en/of aan de staking van 15 maart, omdat bijvoorbeeld alle collega’s hier ook aan deelnemen. Dan is het belangrijk om te weten wat jouw rechten en plichten zijn omdat jouw werkgever sancties mag opleggen. Deze sancties zijn:

  • Inhouden van het salaris: omdat het werk waarvoor je bent aangenomen niet wordt uitgevoerd heeft de werkgever het recht om salaris in te houden. Anders dan de FNV- en CNV vakbonden, kent de NVLF geen stakingskas voor het compenseren van het ingehouden salaris.
  • Ontslag: dit is een verregaande maatregel die gelukkig nauwelijks wordt toegepast. Leden van vakbonden die door hun vakbond tot een actie of staking worden opgeroepen hebben ontslagbescherming. De NVLF maakt onderdeel uit van de vakbond FvOv. Omdat FvOv de leden oproept om in actie te komen, hebben de leden van de NVLF die besluiten om aan acties mee te doen ook ontslagbescherming.

Voor de overige kosten van het deelnemen aan acties kent de NVLF ook geen vergoedingsregeling. FvOv onderzoekt de mogelijkheden voor vervoer naar Den Haag voor de staking tegen gereduceerd tarief. Hierover zal begin maart meer bekend zijn.