Lees verder
Afgelopen weekend waren er veel ontwikkelingen rondom de landelijke onderwijsstaking van 6 november, dat zal niemand ontgaan zijn. De NVLF blijft echter achter de keuze staan om geen steun te verlenen.
Redactie

FvOv, de onderwijsvakbond waar de NVLF bij is aangesloten, is een van de bonden die afgelopen vrijdag een handtekening heeft gezet onder het convenant met minister Slob waarmee er 460 miljoen extra naar het onderwijs gaat. Daarmee werden ook de aangekondigde acties van 6 november afgeblazen.

Peiling FvOv

Je hebt afgelopen weekend ongetwijfeld de berichten in de media gehoord en gezien over het terugtrekken van de handtekening van de grootste onderwijsbond de AOb en de hernieuwde stakingsoproep. Dit heeft ertoe geleid dat ook de andere bonden ‘gedwongen’ werden over het innemen van een standpunt over het handhaven van de handtekening en het al dan niet gaan staken. Daarom is gisteren een peiling onder de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen uitgezet, waaronder onder de leden van de NVLF die werkzaam zijn in het onderwijs.

Handtekening handhaven

Hoewel de ledenpeiling slechts een beperkt aantal uren open stond hebben een kleine 170 leden uit het onderwijs gereageerd. In het advies aan het bestuur van FvOv is vooral gekeken naar de reacties op het al dan niet intrekken van de handtekening. De meerderheid van de leden vond dat deze gehandhaafd moet worden. Op basis van het handhaven van de handtekening is het volgende standpunt ingenomen: De FvOv blijft achter de afspraken staan.

NVLF: onvoldoende vertrouwen

Het merendeel van de leden van de FvOv verenigingen vindt dat de staking van 6 november moet doorgaan. De NVLF blijft echter bij het eerdere besluit om de leden niet op te roepen om deel te nemen aan de staking (zie ook dit bericht van 15 oktober). Dit standpunt wordt nogmaals onderstreept door het centraal zetten van de eis van het dichten van de loonkloof tussen het PO en het VO zonder dat er over maatregelen voor andere beroepsgroepen wordt gesproken. Als je de media volgt dan blijft het alleen maar over de lerarentekorten gaan en het feit dat de salarissen van de leraren slecht zijn. De NVLF heeft er op dit moment onvoldoende vertrouwen in dat er iets wordt gedaan aan het dichten van de salariskloof tussen de hbo-opgeleide logopedisten en de eveneens hbo-opgeleide leraren. Terwijl in de reacties op de peiling van FvOv opnieuw breed werd opgeroepen om afspraken te maken over de inschaling van de logopedisten.

Het spreekt voor zich dat het al dan niet meedoen aan de staking een persoonlijke keuze is, mede ingegeven uit solidariteit met collega’s. Mede door onze inzet zetten de onderhandelaars van FvOv zich in voor het verbeteren van de positie van logopedisten. Echter voor het maken van concrete afspraken tijdens cao-onderhandelingen zijn meer partijen nodig.