Log in
De ledenraad van de NVLF wil graag alle collega’s bedanken die ondanks de coronamaatregelen een stageplek hebben geregeld. Zij verdienen het om even in het zonnetje gezet te worden.

Iedereen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om logopedie op de rails te houden. Ook bij de opleidingen is met man en macht gewerkt de studie vertraging te beperken zonder verlies van kwaliteit. Daarbij kunnen de opleidingen niet zonder de stages in het werkveld. Vooral voor de vierdejaars zijn deze cruciaal voor het vervolmaken van de studie, zodat zij als beginnend beroepsbeoefenaar klaar zijn voor de praktijk.

Voor de studenten die hun stage niet hebben kunnen voortzetten vanwege het coronavirus is door de hogescholen een vervangende opdracht geregeld, waardoor zo min mogelijk studievertraging wordt opgelopen.